arxiu pallarols de rubí escut

www.pallarols.org

arxiu@pallarols.org

arxiupallarolsrubi | biografia | fons | leadigital

pan

Foto: Josep Pallarols

"Arxiu Pallarols de Rubí" té la intenció de mostrar coses interessants, (dades, llocs, gent) de Rubí, millor dit d'aquell poble de Rubí, en especial coses relacionades al voltant de l'activitat cultural rubinenca d'aleshores, poesies..., personatges..., retalls, escrits literaris.., dibuixos..., pensaments..., potser coses petites, però del poble. Imatges de carrers cèntrics encara bombats, de comerços que hi havia, d'esdeveniments que passaben..., de la nevada... de la rierada...
Fons d'imatges i, publicació "Lea" (1957-1964), llegat de documents que deixà Josep Pallarols. (Tot el fons està en procés de recopilació, digitalització i inventari).
E
n fi, no cal dir que si hi pots aportar o, vols consultar quelcom, sisplau poset en contacte.

És prohibeix la reproducció i difusió d'imatges sensa el consentiment exprés d'arxiu@pallarols.org