arxiu pallarols de rubí
escut

www.pallarols.org

arxiu@pallarols.org

arxiupallarolsrubi | biografia | fons | leadigital

CORRESPONDENCIA
cartes

DOCUMENTS
impresos:
calendaris
poesies
pla guia
pla del terme
dibuixos
varis:

FOTOGRAFIES
carrers
cases
castell
ermites
fàbriques
masies
nevada
panoràmiques
plaçes
rierada
festes
varies
vistes

altres:
les fonts
mirasol
st marti s
postals:
varies


LEA
publicació de 1957 al 1964


És prohibeix la reproducció i difusió d'imatges sensa el consentiment exprés d'arxiu@pallarols.org